T.C. İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı